Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 29
  • Số lượt truy cập :5520333
Tổng cục Cảnh sát tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

Nhằm nâng cao hiểu biết, khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH”.

Tham gia cuộc thi là cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ, giảng viên, giáo viên, học viên, sinh viên chuyên ngành quản lý nhà nước về TTATXH các Trường Công an nhân dân. Thí sinh tham gia cuộc thi trả lời 05 câu hỏi gồm:

Câu 1: Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa sự ra đời của ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH?

Câu 2: Trình bày các mốc quan trọng đánh dấu quá trình, hoàn thiện tổ chức bố máy của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH?

Câu 3: Trong lĩnh vực QLHC về TTXH, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp sửa văn bản nào? Vào thời gian nào? Ý nghĩa của sự kiện này?

Câu 4: Đồng chí cho biết vai trò, vị trí của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và quản lý xã hội (có liên hệ với thực tiễn)? Đồng chí đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác và xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cách mạng, chính quy, hiện đại trong tình hình mới?

Câu 5: Hãy viết cảm tưởng, hoặc kỷ niệm sâu sắc của đồng chí về tấm gương, hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát QLHC về TTXH trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tham gia cuộc thi, chấm điểm và lựa chọn những bài có chất lượng tốt nhất gửi về Tổng cục Cảnh sát để chấm điểm và trao thưởng cho các bài thi suất sắc, gồm: 01 giải Đặc biệt; 02 giải Nhất; 03 giải Nhì; 05 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Cuộc thi được thực hiện từ tháng 01/2016 đến tháng 3/2016, dự kiến tổng kết và trao giải vào cuối tháng 3/2016.