Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 33
  • Số lượt truy cập :5520402
Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

1. Điều kiện điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu:

- Trường hợp có những thay đổi trong sổ hộ khẩu như: Chủ hộ, họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu.

- Thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà.

- Chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.

- Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.

3. Hồ sơ điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02)

- Sổ hộ khẩu

- Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

4. Nơi nộp hồ sơ điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu:

- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.

- Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

5. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải điều chỉnh, bổ sung những thay đổi trong sổ hộ khẩu cho công dân.

6. Lệ phí:

Theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.