Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 22
  • Số lượt truy cập :5520418
Thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu

1. Điều kiện cấp đổi sổ hộ khẩu:

Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được cấp đổi.

2. Hồ sơ cấp đổi sổ hộ khẩu:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02);

- Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ đổi sang mẫu sổ mới).

3. Nơi nộp hồ sơ cấp đổi sổ hộ khẩu:

- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.

- Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp đổi sổ hộ khẩu cho công dân.

5. Lệ phí:

Nộp lệ phí theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.