Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 28
  • Số lượt truy cập :5520287
Thủ tục xác nhận về việc trước đây đã đăng ký thường trú

1. Điều kiện xác nhận:

Trước đây công dân đã đăng ký thường trú nhưng đã bị xoá đăng ký thường trú.

2. Hồ sơ xác nhận:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02);

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh công dân trước đây có hộ khẩu thường trú (nếu có).

3. Nơi nộp hồ sơ:

- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.

- Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải xác nhận cho công dân. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và  nêu rõ lý do.