Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 19
  • Số lượt truy cập :5614799
Thủ tục xóa đăng ký thường trú

1. Điều kiện xoá đăng ký thường trú:

Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:

- Chết, bị Toà án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

- Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;

- Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 của Luật Cư trú;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới.

2. Thời hạn xoá đăng ký thường trú:

- Đối với trường hợp xoá đăng ký thường trú khi đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới sau khi nhận được thông báo của cơ quan Công an về việc xoá đăng ký thường trú thì đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu đến cơ quan Công an làm thủ tục xoá đăng ký thường trú.

- Đối với các trường hợp còn lại, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú thì đại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến làm thủ tục xoá đăng ký thường trú.

3. Hồ sơ xóa đăng ký thường trú:

Hồ sơ bao gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02); Sổ hộ khẩu.

3. Nơi nộp hồ sơ xoá đăng ký thường trú:

- Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.

- Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

4. Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký thường trú phải xóa tên công dân trong sổ đăng ký thường trú và trong sổ hộ khẩu.

5. Lệ phí:

Không thu lệ phí đối với các trường hợp xoá đăng ký thường trú.