Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 7
  • Số lượt truy cập :5542554
Nội dung giới thiệu Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

          Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội

          Điện thoại: 069. 20770

          Email: csqlhc-ttxh@gmail.com

Website: www/csqlhc.bocongan.gov.vn

Hộp thư thoại trả lời tự động: 8011.1025

          Thường trực tại TP Hồ Chí Minh: Số 258 Nguyễn Trãi, quận I, thành phố Hồ Chí Minh

          Điện thoại: 069.36232

          Fax: 069.36232.

 

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ; quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý con dấu; quản lý trật tự công cộng theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ trưởng. Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành các biện pháp công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

 

Cơ cấu tổ chức

- Cục trưởng:

          Thiếu tướng Vũ Xuân Dung

- Phó Cục trưởng:

+ Đại tá Đinh Mạnh Toàn

Đại tá Trần Công Kiệt

+ Đại tá Bùi Thắng Hòa
 + Đại tá Lâm Dũng Nam 

 

Các đơn vị trực thuộc:

 

+ Phòng Tham mưu (Phòng 1) có trách nhiệm giúp Cục trưởng nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn, theo dõi tổng hợp tình hình trật tự, an toàn xã hội và kết quả công tác của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong cả nước phục vụ quản lý Nhà nước về an ninh trật tự góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện công tác xây dựng lực lượng; công tác pháp chế; công tác Đảng và công tác hậu cần của Cục. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mặt công tác và xây dựng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

 

+ Phòng Hướng dẫn quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu (Phòng 2) có trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng hướng dẫn, tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kinh doanh dịch vụ bảo vệ và con dấu trong phạm vi toàn quốc nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự.

 

+ Phòng Hướng dẫn quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo (Phòng 3), có trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng hướng dẫn, tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo trong phạm vi toàn quốc nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự.

 

+ Phòng Hướng dẫn Cảnh sát khu vực (Phòng 4) có trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất nội dung, biện pháp công tác, xây dựng lực lượng và hướng dẫn lực lượng Cảnh sát khu vực tiến hành các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

 

+ Phòng Hướng dẫn công tác phụ trách xã về an ninh trật tự (Phòng 5) có trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất nội dung, biện pháp công tác, xây dựng lực lượng, hướng dẫn lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự tiến hành các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự

 

+ Phòng Hướng dẫn Cảnh sát trật tự - Phản ứng nhanh (Phòng 6) có trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất nội dung, biện pháp công tác đảm bảo trật tự công cộng; trật tự an toàn giao thông đô thị; trật tự trong các hoạt động lễ hội, du lịch; thống nhất hướng dẫn chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát Phản ứng nhanh (CS113) tiến hành các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa bàn công cộng, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

 

+ Phòng Hướng dẫn điều tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phòng 7) có trách nhiệm tham mưu giúp Cục trưởng hướng dẫn, kiểm tra lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành một số hoạt động điều tra và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.