Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 53
  • Số lượt truy cập :5614751
Bộ Công an triển khai Thông tư số 09/2015/TT-BCA quy định Điều lệnh Cảnh sát khu vực

Ngày 14/7/1015, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 09/2015/TT-BCA, ngày 10/2/2015 của Bộ Công an quy định Điều lệnh Cảnh sát khu vực. Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.


Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trình bày báo cáo của Bộ Công an Tổng kết 7 năm thực hiện Điều lệnh Cảnh sát khu vực năm 2007; nêu rõ: Ngày 13/02/2007, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 106/QĐ-BCA(C11) Quy định Điều lệnh Cảnh sát khu vực (Điều lệnh Cảnh sát khu vực năm 2007). Lãnh đạo Công an các cấp đã quan tâm bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, phát động nhiều phong trào thi đua trong lực lượng Cảnh sát khu vực với tinh thần "Hành động theo Điều lệnh - Vì nhân dân phục vụ", thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”… Nhiều địa phương vận dụng linh hoạt đề ra các phong trào sát hợp có hiệu quả như: Phong trào siết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ” thực hiện gắn kết với cuộc vận động “Xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hoá”; phong trào thi đua “5 tốt” của lực lượng Cảnh sát khu vực Hải Phòng; Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện và tổng kết kế hoạch “Củng cố hoạt động của lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phường, thị trấn giai đoạn 2004 – 2010”, xây dựng cuốn sổ tay “Văn hoá ứng xử và giao tiếp” của Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cẩm nang “Một số vấn đề liên quan đến Cảnh sát khu vực, Công an phường, xã, thị trấn” để Cảnh sát khu vực học tập, vận dụng trong thực tiễn công tác...
 

Toàn cảnh Hội nghị.


Qua 7 năm triển khai thực hiện Điều lệnh Cảnh sát khu vực đã xuất hiện nhiều tấm gương Cảnh sát khu vực xuất sắc trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên quyết tấn công tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư. Đã có 220 đồng chí được Chính phủ tặng Bằng khen, 278 đồng chí được Bộ Công an tặng Bằng khen, 832 lượt Cảnh sát khu vực được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tặng Bằng khen, 7.077 lượt Cảnh sát khu vực được Công an tỉnh, thành phố tặng Giấy khen, 8.085 lượt Cảnh sát khu vực được Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã tặng Giấy khen, 847 đồng chí được đề bạt, bổ nhiệm làm chỉ huy. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, đã có 145 đồng chí Cảnh sát khu vực bị thương, 5 đồng chí hy sinh trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân…

 

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích đạt được của lực lượng Cảnh sát khu vực trong thời gian qua.

Để tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư số 09/2015/TT-BCA ngày 10/2/2015, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt; tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp phụ trách công tác Cảnh sát khu vực và từng Cảnh sát khu vực nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ Cảnh sát khu vực và một số kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ cần thiết. Rà soát phân loại địa bàn, phân loại và bố trí Cảnh sát khu vực phù hợp với trình độ, năng lực của từng đồng chí. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên giáo dục đạo đức, tác phong cho Cảnh sát khu vực. Từng cán bộ Cảnh sát khu vực cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác (3 xây, 4 quản, 5 nắm) như quy định của Thông tư. Chủ động nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay…  
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Các bài viết khác