Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 29
  • Số lượt truy cập :5520336
Bộ công an tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát trật tự và Cảnh sát phản ứng nhanh giai đoạn 2011 – 2016

Nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua của lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh giai đoạn 2011 – 2016; rút ra những bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua; đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu trong lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh. Khơi dậy, cổ vũ, phát triển phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến sâu sắc cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Ngày 18/01/2016 Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát trật tự và Cảnh sát phản ứng nhanh giai đoạn 2011 -2016. Hội nghị tập trung tổng kết phong trào thi đua của lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh giai đoạn 2011- 2016; giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và những cá nhân trong những vụ việc tiêu biểu được Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh giúp đỡ, giải quyết; tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh. 

Thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến, tuyên truyền để các cơ quan, ban ngành, các cấp ủy Đảng chính quyền và quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về những chiến công, sự hy sinh, cống hiến của lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh. Qua đó khích lệ, động viên đông đảo các lực lượng trong xã hội tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia, giúp đỡ, xây dựng lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, và từng bước hiện đại.Hội nghị sẽ diễn ra tại thành phố Hà Nội, dự kiến vào Quí 2 năm 2016.

Các bài viết khác