Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 39
  • Số lượt truy cập :5614703
PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN, TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 23/01/2018, tại Hà Nội, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên thuộc Cục quản lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Các - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Dung - Cục trưởng và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an.

Đồng chí Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Lễ ký kết

Việc ký Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trong công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, CBCS Công an nhân dân trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung của Quy chế phối hợp đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho hai đơn vị trong quá trình thực hiện công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã đánh giá cao và biểu dương hai đơn vị đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Trong thời gian tới, hai đơn vị cần tập trung thực hiện nghiêm túc những nội dung đã ký kết trong Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; cần có những hoạt động cụ thể, thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ và CBCS Công an nhân dân trực tiếp thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên cả nước.

Các đại biểu chứng kiến Lễ Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính giữa Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.


Các bài viết khác